— Před vstupem do ordinace použijte roušku

— Do čekárny a ordinace je přísně zakázán  vstup pacientů s příznaky respirační  infekce, 
    zejména  pak pacientům se zvýšenou teplotou nebo horečkou.

Sledujte prosím aktuality (novinky) na naší webové stránce. (www.chirurgie-hasala.cz